ข่าวล่าสุด

ที่มานิตย์ฟาร์ม เรามีความมั่นใจว่า สายพันธุ์ที่ดี จะนำมาซึ่งผลกำไรที่แท้จริงของเกษตรกร เราจึงได้ทำการวิจัยถึงสายพันธุ์ที่จะตอบโจทย์การเลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ จากเกษตรผู้เลี้ยงจริง เพื่อการพัฒนาพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบ

news1


ที่มานิตย์ฟาร์ม เรามีความมั่นใจว่า สายพันธุ์ที่ดี จะนำมาซึ่งผลกำไรที่แท้จริงของเกษตรกร เราจึงได้ทำการวิจัยถึงสายพันธุ์ที่จะตอบโจทย์การเลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ จากเกษตรผู้เลี้ยงจริง เพื่อการพัฒนาพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบ

เราจำหน่ายอาหารปลา ภายใต้แบรนด์ “มานิตย์ฟาร์ม” โดยร่วมมือกับ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารปลาสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับระยะของปลาแต่ละช่วงวัย

news2


เราจำหน่ายอาหารปลา ภายใต้แบรนด์ “มานิตย์ฟาร์ม” โดยร่วมมือกับ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารปลาสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับระยะของปลาแต่ละช่วงวัย

กว่า 5 ปีที่เราตั้งใจปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับเกษตรกร เพื่อให้ปลา Superblack-Superred ของเราเป็นปลาที่มีอัตรารอดสูง โตเร็ว สร้างผลกำไรให้กับเกษตรกรจริงๆ”

บทสัมภาษณ์