ยินดีต้อนรับสู่มานิตย์ฟาร์ม

มานิตย์ฟาร์มได้สั่งสมประสบการณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมายาวนานกว่า 40 ปี โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงปลาดุก ที่ จ.นครปฐม และได้ขยับขยานมาที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี บนพื้นที่มากกว่า 2,000 ไร่ อันเป็นที่ตั้งของมานิตย์ฟาร์ม ในปัจจุบัน

เกี่ยวกับเรา


คุณมานิตย์ เหลืองนฤมิตชัย
ผู้ก่อตั้งมานิตย์ฟาร์ม

musik und filme downloaden legal

มานิตย์ฟาร์ม ก่อตั้งโดย คุณ มานิตย์และคุณวิภา เหลืองนฤมิตชัย เมื่อกว่า 40 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงปลาดุกท่ีตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากนั้นได้ขยายพื้นที่ฟาร์มมาที่อำเภอเขาย้อย และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นที่ต้ังของ “มานิตย์ฟาร์ม” ในปัจจุบัน ในตอนเริ่มต้นคุณมานิตย์เริ่มเลี้ยงกุ้งกุลาดำทั้งหมด บนพื้นที่ฟาร์มมากกว่า 2,000 ไร่ ก่อนจะปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงปลานิล กุ้งขาว การผลิตลูกพันธุ์ปลานิลเพศผู้ และจำหน่ายอาหารปลานิลคุณภาพสูง จนถึงปัจจุบันธุรกิจได้ถูกส่งต่อมายังรุ่นลูก ซึ่งได้นำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนามานิตย์ฟาร์ม ให้ก้าวเข้าสู่ “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบใหม่” เรามีทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรฟาร์มหนึ่งในประเทศไทย ลูกพันธุ์ปลานิล ปลาทับทิม และ กุ้งขาวทั้งหมดของมานิตย์ฟาร์ม ผลิตภายใต้มาตรฐานGAP (Good Aquaculture Practice)  และ  COC (Code of Conduct) จากกรมประมงอย่างเคร่งครัด ทำให้ผลผลิตของเราสามารถส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ เรามีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิม ซึ่งทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงสายพันธ์ุปลานิลและปลาทับทิมให้มีอัตรารอดที่ดี เจริญเติบโตเร็ว เกษตรกรเลี้ยงแล้วมีกำไร  ลูกพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมของมานิตย์ฟาร์มมีจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และ ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ลาว และ มาเลเซีย เรามีลูกค้าประจำที่ให้ความไว้วางใจใช้ลูกพันธุ์มานิตย์ฟาร์มมากกว่า 1,000 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงรวมกว่า 50,000 ไร่ ด้วยมาตรฐานและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของลูกพันธุ์ปลานิลตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้ “มานิตย์ฟาร์ม” ได้รับรางวัล “ฟาร์มปลานิลที่มีการจัดการฟาร์มและพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ดีเด่น ระดับประเทศ”จากกรมประมง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553

kostenlos vorsorgevollmacht downloaden was bedeutet als zip herunterladen desktop icon kostenlos download google maps offline maps germany