มานิตย์ฟาร์ม 116/1 หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี 76140
ปลาเล็กติดต่อ : 091-545-1564, 099-424-4563
ปลาลงกระชังติดต่อ : 061-614-2894
เบอร์สำนักงาน : 032-796-439
โทรสาร : 032-796-445
(วันทำการ จ.- ส. เวลา 8.00-17.00 น.)

ติดต่อทางอีเมลล์ฟาร์มจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิม

116/1 หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

โทร 032 796 439-40
โทรสาร 032 796445
มือถือ 081 908 7211

ฟาร์มจำหน่ายกุ้งขาว (ติดต่อประมูลล่วงหน้า)

9/1 หมู่ 9 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทร 032 409 127-9 โทรสาร 032 409 128 ต่อ 15 มือถือ 081 912 0190