ผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นจากการรวบรวมสายพันธ์ุปลานิลและปลาทับทิมจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 6 สายพันธ์ุที่มีลักษณะเด่นในแต่ละด้านนำมาคัดเลือกโดยใช้หลักการคัดสรรแบบครอบครัว (Family Selection) โดยคัดลักษณะเด่นจากพ่อแม่พันธุ์แต่ละรุ่น บันทึกข้อมูลด้วยไมโครชิพ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และ การวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ ด้วยหลักการสะสมลักษณะเด่นจากรุ่นสู่รุ่น

ในที่สุดจึงได้ปลานิล“ซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack)” และปลาทับทิม “ซุปเปอร์เรด” (SuperRed)รุ่นแรกเมื่อปี2552โดยปลานิลซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack) และซุปเปอร์เรด (SuperRed)มีความแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี กินอาหารเก่ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งในพื้นที่น้ำจืด และน้ำกร่อย ทั้งในการเลี้ยงแบบบ่อดิน และกระชัง สามารถเติบโตได้เร็วโดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นลง สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างผลกำไรให้มากขึ้นอย่างชัดเจน
เริ่มต้นจากการรวบรวมสายพันธ์ุปลานิลและปลาทับทิมจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 6 สายพันธ์ุที่มีลักษณะเด่นในแต่ละด้านนำมาคัดเลือกโดยใช้หลักการคัดสรรแบบครอบครัว (Family Selection) โดยคัดลักษณะเด่นจากพ่อแม่พันธุ์แต่ละรุ่น บันทึกข้อมูลด้วยไมโครชิพ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ และ การวิเคราะห์ผลที่แม่นยำ ด้วยหลักการสะสมลักษณะเด่นจากรุ่นสู่รุ่น

ในที่สุดจึงได้ปลานิล“ซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack)” และปลาทับทิม “ซุปเปอร์เรด” (SuperRed)รุ่นแรกเมื่อปี2552โดยปลานิลซุปเปอร์แบล็ค (SuperBlack) และซุปเปอร์เรด (SuperRed)มีความแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี กินอาหารเก่ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งในพื้นที่น้ำจืด และน้ำกร่อย ทั้งในการเลี้ยงแบบบ่อดิน และกระชัง สามารถเติบโตได้เร็วโดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นลง สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างผลกำไรให้มากขึ้นอย่างชัดเจน
กุ้งขาวของมานิตย์ฟาร์มผลิตภายใต้มาตรฐาน COC (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด เรามีการปูพื้นบ่อด้วยพีอี เลี้ยงภายใต้ระบบกางมุ้ง และอยู่ในโซนปิด ที่ควบคุมเรื่องเชื้ออย่างเข้มงวด สนใจติดต่อประมูลกุ้งขาว โทร 032 409 127 – 9 ต่อ 24 หรือ 081 9120190 (คุณ เอ)
จากประสบการณ์ของเรา เราพบว่าลูกพันธุ์ปลาที่ดี เจริญเติบโตเร็ว จะต้องมีอาหารปลาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพการย่อยสูง มีสารอาหารครบถ้วน จึงจะทำให้เกษตรกรได้ผลการเลี้ยงที่ดีที่สุด ทางมานิตย์ฟาร์มจึงร่วมมือกับบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารสูตรเฉพาะสำหรับลูกพันธุ์ปลานิล “ซุปเปอร์แบล๊ค” และปลาทับทิม “ซุปเปอร์เรด” ให้เหมาะสมกับการเติบโตของปลาแต่ละระยะ ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้ลูกพันธุ์ปลาและอาหารปลาจากมานิตย์ฟาร์มจะมีผลการเลี้ยงที่ดี อัตรารอดสูง ใช้ระยะเวลาสั้นลง ปลามีรูปร่างที่ดี สันหนา เนื้อมาก เป็นที่ต้องการของตลาด

เราจำหน่ายอาหารปลานิล ปลาทับทิม และปลาดุก โดยมีสูตรอาหารที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกปลาแต่ละวัย สนใจสอบถามเรื่องอาหารปลา ติดต่อ 032 796 439 หรือ 081 908 7211