ยินดีต้อนรับสู่มานิตย์ฟาร์ม

เราเชื่อว่า ด้วยกำลังคนที่มุ่งมันบวกกับความแม่นยำของเทคโนโลยีจะทำให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพ “มานิตย์ฟาร์ม”จึงมีการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประกอบใช้ในกระบวนการผลิต

เทคโนโลยีการผลิต
download the driving simulator for free

เราเชื่อว่า ด้วยกำลังคนที่มุ่งมั่นบวกกับความแม่นยำของเทคโนโลยี จะทำให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพ “มานิตย์ฟาร์ม” จึงมีการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประกอบใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะงานพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้องการความละเอียด แม่นยำ เราจึงใช้ไมโครชิพและสแกนเนอร์ในระบบพัฒนาพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการบันทึก และ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ เราพัฒนาระบบการเลี้ยงและอนุบาลในถังปูนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและการควบคุมสภาพแวดล้อมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับออกซิเจนในบ่อเลี้ยงอัตโนมัติ นอกจากนี้ เรายังใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการขนย้ายปลา การคัดแยกขนาด และ การบรรจุเพื่อจำหน่าย

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (Manit Farm Laboratory) ประกอบด้วยเครื่องมือครบครัน สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ยาปฏิชีวนะ  ชันสูตรโรคปลา  ตรวจสอบการติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิต เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบคุณภาพลูกพันธุ์ปลาอย่างสม่ำเสมอ และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ยังมีการทดลองใหม่ ๆ ภายในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารกระตุ้นภูมิ (Immunostimulants), การทำวัคซีนในปลานิล(Vaccination)  การวิเคราะห์สุขภาพจากการตรวจเลือดปลา

herunterladen herunterladen powerpoint 2016 download kostenlos deutsch Download gta 5 key for free
windows 10 herunterladen usb

นอกเหนือจากการลงทุนในสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ทันสมัยต่าง ๆ แล้ว เรายังให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง “Aqua IT” หรือ “ซอฟท์แวร์อัจฉริยะ” เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ ทำให้สามารถติดตามตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอนรวมถึงช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแนวโน้มของการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา และ มองหาช่องทางอื่น ๆ ที่จะสามารถนำมาวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราอย่างสม่ำเสมอต่อไป

cewe fotobuch software kostenlos how can I music from youtube legal lieder herunterladen von youtube legal ms word kostenlos downloaden